Puader- Doğu Pediatri Derneği Ortak İlk Eğitim Toplantısı

Puader- Doğu Pediatri Derneği Ortak İlk Eğitim Toplantısı

Puader- Doğu Pediatri Derneği ortak ilk eğitim toplantısı yoğun bir katılımla 20 Ocak 2022 tarihinde Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Toplantının açilış konuşmalarinı Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof.Dr Velat Şen ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Bumin Dündar yaptılar.

PUADER / 5. BURSA PEDİATRİ GÜNLERİ

PUADER / 5. BURSA PEDİATRİ GÜNLERİ

Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 2022 yılı bölgesel toplantılarının sonuncusu SBÜ Bursa Tıp Fakültesi ve Bursa Şehir Hastanesi işbirliği ile Bursa’da gerçekleştirildi. İlk gün “ Bursa Pediatri Günleri Pediatrik Endokrinolojide Güncellemeler” başlığı ile gerçekleştirilen toplantıya Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükran Darcan ve çok sayıda öğretim üyesi konuşmacı ve oturum başkanı olarak yer aldı.