Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı: “PEDİATRİ UZMANLIK AKADEMİSİ DERNEĞİ” dir.
Derneğin merkezi İzmir’dir.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2:

Derneğin Amacı: Derneğin amacı Türkiye’de çocuk sağlığının gelişmesine ve pediatrinin ilerlemesine hizmet etmektir. Anacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri şunlardır;

Dernek; amacının gerçekleşmesi için bilimsel kongreler, seminerler düzenler ve yayınlarda bulunur. Türkiye ve Uluslararası Çocuk Sağlığı Merkezi, Bakanlıklar, Üniversiteler ve çocuk sağlığı ile ilgili diğer kuruluşlarla ve ayrıca Uluslar arası Pediatri Kurumu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Birleşmiş Milletlerin diğer ihtisas kurumları, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), merkezi Paris’te olan Uluslararası çocuk merkezi ile işbirliği yapar. Dernek yabancı ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini doğrudan doğruya ve Türkiye ve Uluslararası Çocuk Sağlığı Merkezi aracılığıyla sürdürür. Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların çalışmalarından yararlanır ve bunlara kendi çalışmaları hakkında bilgi verir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,